Ohlášky - 23. prosince 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 23. prosince 2018

Ohlášky - 23. prosince 2018

  • Betlémské světlo. Od dnešní neděle je k dispozici na faře v Ořechu Betlémské světlo. Chcete-li si je vyzvednout, volejte, prosím, na tel. číslo: 602136161.
  • Přehled Vánočních bohoslužeb nejedeme na nástěnkách a na farním webu.
  • Finanční dar. Jelikož se blíží konec roku, rádi bychom znovu upozornili na příležitost přispět finančním darem na farnost s možností následného odpočtu od daňového základu. Pro farnost je to jedna z nejefektivnějších forem podpory, protože jí celá zůstává. Dar stačí poslat na náš účet a uvést svoje jméno a adresu do zprávy pro příjemce. Potvrzení pošleme poštou nebo po domluvě předáme osobně.  
  • Tříkrálová sbírka. Tato sbírka, kterou organizuje Charita, bude se konat po Novém roce od 1. do 14. ledna 2019. Finanční příspěvek se vybírá na charitní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí. Děkujeme za Vaše zapojení do této šlechetné iniciativy.
  • Pravidelný Eucharistický výstav bude až po Novém roce tj. 3. 1. v 18.00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu.
  • Výuka náboženství bude po Novém roce tj. v pondělí 7. 1. 2019 v 17.15 na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 7. 1. 2019 v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 23.12. - 4. neděle adventní

Pondělí 24.12. - Štědrý den, Adama a Evy

Úterý 25.12. - Slavnost Narození Páně

Středa 26.12. - sv. Štěpán

Čtvrtek 27.12. - sv. Jan Evangelista

Pátek 28.12. - sv. Betlémské děti, mučedníci

Sobota 29.12. -  sv. Tomáš Becket

Neděle 30.12. - Svátek Svaté rodiny

Pondělí 31.12. - sv. Silvestr

Úterý 1.1.2019 – Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie

 


Publikováno: 22. 12. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky