Ohlášky 23. května 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 23. května 2021

Ohlášky – 23. května 2021

  • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
  • Májová pobožnost. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.
  • Současná protiepideologická opatření – je třeba dodržovat 2m rozestupy (kromě členů jedné domácnosti), respirátor nebo nanorouška, dezinfekce rukou při vstupu do kostela, sv. přijímání na ruku.

Liturgický kalendář:

Neděle 23.5. - Slavnost Seslání Ducha svatého
Úterý 25.5. - sv. Beda Ctihodný
Středa 26.5. - sv. Filip Neri
Čtvrtek 27.5. - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota 29.5. - Sv. Pavla VI., papeže
Neděle 30.5. - Slavnost Nejsvětější Trojice, sv. Zdislava

 

 


Publikováno: 22. 5. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky