Ohlášky 22. srpna 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 22. srpna 2020

Ohlášky – 22. srpna 2021

 • Poutní mše sv. kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu se uskuteční 29. 8.
  v 9.30. hodin. Po mši sv. bude následovat společné agapé na farní zahradě. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl. Všichni jsou srdečně zváni!
 • Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022 bude pravidelně opět v pondělí od 17.15 hodin na faře v Ořechu. Rodiče prosíme, aby rezervovali právě pondělky na náboženské vzdělávání svých děti. Pravidelná výuka náboženství na faře začne v pondělí 13. září 2021 v 17.15 hodin.
 • Výbor spolku JŠB – Ořech, z.s. srdečně zve všechny na Koncert pod lípou. Akce se uskuteční 4. září v 16.00 hodin ve farním dvoře. Ve spolupráci s farností a obcí Ořech pořádáme komponovaný odpolední koncert s folkovou hudbou, zpěvem, recitací Baarových textů. V areálu najdete také výstavu prací dětí ze ŽŠ Ořech s tematikou spojenou s kostelem a s osobou Jindřicha Šimona Baara.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
  Zaplať Pán Bůh všem.
 • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
 • příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.
  Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 22. 8. - 21. neděle v mezidobí
Pondělí 23.8. - sv. Růžena z Limy
Úterý 24.8. - Svátek sv. Bartoloměje apoštola
Středa 25.8. - sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové
Čtvrtek 26.8. - ct. Martin Středa
Pátek 27.8. - sv. Monika
Sobota 28.8. - sv. Augustin
Neděle 29. 8. - 22. neděle v mezidobí, Stětí sv. Jana Křtitele

 

 


Publikováno: 21. 8. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky