Ohlášky – 22. října 2017

/ Ohlášky / Ohlášky – 22. října 2017

Ohlášky – 22. října 2017

 • Dnes tj. 22. 10. se koná sbírka na misie. V roce 2016 bylo celkem vybráno a zasláno na příslušný účet Papežských misijních děl 1 144 781,- Kč.
 • Úklid kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích. Příští sobotu tj. 28. října v 9.00 zveme na farní brigádu. Jedná se o úklid kostela po rekonstrukci a výmalbě interiéru. Přineste s sebou hadry, kýble, úklidové prostředky.   
 • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
 • Katecheze pro děti. V pondělí 23.10. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.
 • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 23.10. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
 • Pouť dobrovolníků v charitativní oblasti ke sv. Anežce. Arcibiskupství pražské zve všechny dobrovolníky spolupracující v charitativní oblasti na poutní mši svatou ke sv. Anežce. Pouť se koná v pondělí dne 13. listopadu 2017 v 18 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
 • Benefiční koncert. Arcidiecézní charita Praha pořádá pod záštitou kardinála Dominika Duky 26. benefiční koncert. Uskuteční se 31. října 2017 v 19.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1. Koncert moderuje Marek Eben. Výtěžek koncertu podpoří Českou nemocnici v Ugandě. Podrobnosti naleznete na vyvěšeném plakátu.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
 • Slavnost Všech svatých (1.11.) - Mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu
 • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. 11.) v 18.00 hodin v kostele v Ořechu se koná Mše svatá za zemřelé – REQUIEM
 •  "Dušičkové bohoslužby slova" na hřbitovech:
 1. Neděle 29.10 v 16.00 hodin – hřbitov Řeporyje
 2. Čtvrtek 2.11. v 19.00 hodin  - hřbitov Ořech
 3. Sobota 4.11. v 16.00 hodin – hřbitov na Krtni

 

Liturgický kalendář:

Pondělí 23.10. - sv. Jan Kapistránský

Úterý 17.10. - sv. Ignác Antiochijský

Sobota 28.10. - Svátek sv. Šimona a Judy, Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)

 


Publikováno: 21. 10. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky