Ohlášky 21. listopadu 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 21. listopadu 2021

Ohlášky - 21. listopadu 2021

  • Výuka náboženství. V pondělí 22. listopadu od 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Plnomocné odpustky. Z rozhodnutí papeže lze získat plnomocné odpustky za zemřelé po celý listopad.
  • Ve středu 24. listopadu 2021 se v našich diecézích uskuteční akce nazvaná Červená středa. Iniciativa založená ve Velké Británii připomíná všechny, kdo jsou pronásledováni pro svoji víru. Jedná se o společnou iniciativu ekumeny i židovských náboženských obcí. Symbolem Červené středy je červené světlo. Můžeme doma za oknem rozsvítit ve večerních hodinách červené světlo (svíčku).
  • Farní Synodální kroužek. Naše farnost se připojuje k výzvě papeže Františka k přípravě celosvětové synody biskupů, která proběhne v roce 2023 v Římě a bude se věnovat synodalitě v církvi. Za naši farnost koordinátorkou skupinky pro Synodu o synodalitě 2021 je ustanovená paní Jiřina Hovorková. 28.listopadu 2021, po mší sv. v Ořechu, bude posezení u kávy na faře. Bude možnost debatovat o 1. okruhu otázek. Prosíme, využijte tuto šanci, jak říci biskupům k jednomu z deseti vybraných témat, co vidíte jako podstatné.
  • Srdečně zveme členy ekonomické rady na pracovní setkání, které se uskuteční 25. 11. 2021 v 19.00 hodin na faře v Ořechu.
  • Na první adventní neděli budeme na začátku liturgie žehnat adventní věnce. Doneste je s sebou, prosím.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 21.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
Pondělí 22.11. - sv. Cecílie
Středa 24.11. - sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
Čtvrtek 25.11. - sv. Kateřina Alexandrijská
Neděle 28.11. - 1. neděle adventní


Publikováno: 20. 11. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky