Ohlášky - 21. ledna 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 21. ledna 2018

Ohlášky – 21. Ledna 2018

  • Katecheze pro děti. V pondělí 22.1. 2018 od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude v pondělí 22.1.2018  v 18.30 hodin na faře v Ořechu
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistický výstav bude v kostele v Ořechu 25.1.2018 od 18.00 – 19.30.
  • Tříkrálová sbírka. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do této sbírky.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 21.1. - 3. neděle v mezidobí, sv. Anežka Římská

Pondělí 22.1. - sv. Vincenc

Úterý 23.1. - sv. Ildefons

Středa 24.1. - sv. František Saleský

Čtvrtek 25.1. - Svátek Obrácení svatého Pavla

Pátek 26.1. - sv. Timotej (Bohuslav) a Titus

Sobota 27.1. - sv. Anděla Mericiová

Neděle 28.1. - 4. neděle v mezidobí, sv. Tomáš Akvinský

 

 


Publikováno: 20. 1. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky