Ohlášky - 21. dubna 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 21. dubna 2019

Ohlášky - 21. dubna 2019

  • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.  Ať Kristus zmrtvýchvstalý zažene každý Váš smutek a naplní Vás pravou duchovní radostí z jeho vítězství nad smrtí, abychom s pevnou vírou, vytrvalou nadějí a dokonalou láskou, měli už nyní podíl na věčném životě.
  • Dnešním dnem začíná Velikonoční oktáv, který končí na Bílou neděli, tj. 2. neděli velikonoční.
  • Poděkování. Děkujeme ze srdce všem, kteří se aktivně jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě kostelů na svátky a krásném prožití velikonočních obřadů. Upřímné Pán Bůh zaplať všem.
  • Za týden, na první neděli po Velikonocích, se slaví Svátek Božího milosrdenství. Uslyšíme Pastýřské slovo kardinála Dominika Duky.
  • Za týden, po bohoslužbě v Ořechu, zveme na faru na povídání a promítání o pouti do Izraele. O své zážitky se s námi rozdělí Tereza a Dušan Hamouzovi.
  • Výuka náboženství bude v pondělí 29. 4. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Příprava na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti probíhá v naší farnosti během pondělní farní katecheze. První svaté přijímání bude v neděli 16.6., při mši svaté v 9.30 hod. v Ořechu. První svátost smíření bude ve středu 12.6. v 17.30 hod. v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 29. 4. 2019 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 21.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Velikonoční oktáv

Pondělí 22.4. – Pondělí velikonočního oktávu

Úterý 23.4. - Svátek sv. Vojtěcha

Středa 24.4. - sv. Jiří

Čtvrtek 25.4. - Svátek sv. Marka

Neděle 28.4. - 2. neděle velikonoční, Svátek Božího milosrdenství


Publikováno: 21. 4. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky