Ohlášky - 20. ledna 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 20. ledna 2019

Ohlášky - 20. ledna 2019

  • Týden modliteb za jednotu křesťanů trvá do 25. ledna.
  • Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem, kteří se zapojí do této šlechetné iniciativy na území naší farnosti. Letos jsme vybrali 33 681,82 kč. Pro porovnání loni se vybralo 17 080,70 Kč.
  • Po mši sv. zveme na farní kafé.
  • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. 
  • Výuka náboženství bude v pondělí 21. 1. 2019 v 17.15 na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 21. 1. 2019 v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Kněžské svěcení. V neděli 3. února 2019 v 10.00 hodin v kostele sv. Václava v areálu Psychiatrické nemocnice v Praze-Bohnicích přijme z rukou Mons. Václava Malého, pomocného biskupa pražského, kněžské svěcení jáhen pražské arcidiecéze Mgr. Jaromír Odrobiňák.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

Liturgický kalendář:

Neděle 20.1. - 2. neděle v mezidobí, sv. Fabián a Šebestián

Pondělí 21.1. - sv. Anežka Římská

Úterý 22.1. - sv. Vincenc

Čtvrtek 24.1. - sv. František Saleský

Pátek 25.1. - Svátek Obrácení svatého Pavla

Sobota 26.1. - sv. Timotej a Titus,

Neděle 27.1. - 3. neděle v mezidobí, sv. Anděla Mericiová
 


Publikováno: 19. 1. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky