Ohlášky - 20. května 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 20. května 2018

Ohlášky – 20. května 2018

  • Katecheze pro děti bude v pondělí 21. 5. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude v pondělí 21. 5. 2018 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • Noc kostelů bude letos 25. 5. 2018. Oba naše kostely budou otevřené. Program v Řeporyjích a program v Ořechu najdete na webových stránkách: www.nockostelu.cz
  • První svaté přijímání ve farnosti bude 3.6.2018 v 9.30 hodin v Ořechu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem. 

 

Liturgický kalendář:

Neděle 20.5. - Slavnost Seslání Ducha Svatého

Pondělí 21.5. - sv. Ondřej Bobola

Úterý 22.5. - sv. Julie

Středa 23.5. - sv. Jan Křtitel de Rossi

Čtvrtek 24.5. - sv. Vincent Lerinský

Pátek 25.5. - sv. Beda Ctihodný

Sobota 26.5. - sv. Filip Neri

Neděle 27.5. - Slavnost Nejsvětější Trojice


Publikováno: 19. 5. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky