Ohlášky 2. záři 2018

/ Ohlášky / Ohlášky 2. záři 2018

Ohlášky – 2. záři 2018

  • Výuka náboženství v novém školním roce 2018/2019 bude opět pravidelně v pondělí v 17.15. První setkání se uskuteční 10. záři 2018. Na webových stránkách farnosti (www.farnostorech.cz) v kolonce „Aktuality“ jsou k dispozici přihlášky.
  • Petice na podporu manželství. Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.  V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Pan kardinál žádá všechny věřící k podepsání petice. Archy jsou k dispozici v sakristii.
  • Farní den se uskuteční 29. 9. v 16.00 v Ořechu. Zahájíme mši sv. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele celebrovanou P. Mons. Michaelem Slavíkem, biskupským vikářem pro pastoraci. Na nástěnkách v obou kostelích budou archy, kam budeme moci napsat, co můžeme zajistit na tento společný den. Předem všem děkuji za ochotu. 
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 2.9. - 22. neděle v mezidobí

Pondělí 3.9. - sv. Řehoř Veliký

Úterý 4.9. - sv. Růžena z Viterba

Středa 5.9. - sv. Tereza z Kalkaty

Pátek 7.9. - sv. Melichar Grodecký

Sobota 8.9. - Svátek Narození Panny Marie

Neděle 9.9. - 23. neděle v mezidobí

 

 


Publikováno: 1. 9. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky