Ohlášky 2. února 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 2. února 2020

Ohlášky - 2. února 2020

  • Dnes slavíme Svátek Uvedení Páně do chrámu. Na konci mše sv. bude také udíleno tzv. Svatoblažejské požehnání.
  • Dnes po mši sv. v Ořechu zveme na faru na posezení u čaje a kafé.
  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 3. února 2020.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 3. února 2020 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Srdečně zveme na pravidelný čtvrteční Eucharistický výstav v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Naše farnost, ve spolupráci s cestovní kanceláři Palomino, organizuje v dubnu (23.04. - 26.04.) pouť do Polska. Budu rád pokud najdete čas a společně budeme putovat na důležitá a zajímavá posvátná místa v Polsku. Program a podrobné informace najdeme na nástěnkách a farním webu.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

 

Liturgický kalendář:


Neděle 2.2.2020 - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Pondělí 3.2.2020 - sv. Blažej, biskup a mučedník
Středa 5.2.2020 - sv. Agáta, panna a mučednice
Čtvrtek 6.2.2020 - sv. Pavel Miki a druhové, japonští mučedníci
Pátek 7.2.2020 - První pátek v měsíci
Sobota 8.2. 2020 - sv. Jeroným Emiliani a sv. Josefína Bakhita, panna
Neděle 9.2.2020 - 5. neděle v mezidobí

 


Publikováno: 1. 2. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky