Ohlášky - 2. prosince 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 2. prosince 2018

Ohlášky - 2. prosince 2018

  • Výuka náboženství bude v pondělí 3.12. v 17.15 na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 3.2.2018 v 18.30 na faře v Ořechu.
  •  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V sobotu 8. 12. v 9.30 bude sloužená mimořádná mše sv. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu.
  • Arcidiecézní mariánská pouť na Svatou Horu. Arcibiskup pražský, zve všechny k účasti na Arcidiecézní mariánské pouti na Svatou Horu v sobotu dne 8. prosince 2018. Při této pouti bude Pan kardinál Dominik Duka OP celebrovat mši svatou na poděkování za Vestfálský mír, za oběti Třicetileté války a za obnovu Mariánského sloupu. Program začíná v 10.00 modlitbou růžence. V 10.30 následuje přednáška doc. PhDr. Marka Šmída, Ph.D., na téma Katolická církev v době první Československé republiky. V 11.00 děkovná mše sv. Podrobnosti najdeme na plakátu.
  • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.  
  • Adventní výzva Arcidiecézní charity Praha: Obdarujte o Vánocích nejen své blízké, ale i bližní v nouzi. Arcidiecézní charity Praha v adventní výzvě se obrací na širokou veřejnost s žádostí o pomoc lidem s tělesným postižením, kteří jsou upoutání na invalidní vozík. Ke svobodnému životu potřebují pomoc osobních asistentů. Dar ve výši 200 korun promění Charita v průběhu celého příštího roku vždy na jednu hodinu osobní asistence! Podrobnosti na nástěnkách nebo zde.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 2.12. - 1. neděle adventní

Pondělí 3.12. - sv. František Xaverský

Úterý 4.12. - sv. Jan Damašský, sv. Barbora

Čtvrtek 6.12. - sv. Mikuláš

Pátek 7.12. - sv. Ambrož, První pátek v měsíci

Sobota 8.12. - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Neděle 9.12. – 2. neděle adventní

 


Publikováno: 1. 12. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky