Ohlášky 19. prosince 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 19. prosince 2021

Ohlášky – 19. prosince 2021

  • Výuka náboženství. Zítra tj. 20. prosince 2021 výuka náboženství bude online v 17.15 hodin. Kontakt na paní katechetku PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.: nelhostejnost@gmail.com
  • Poslední letošní rorátní mše svatá při svíčkách v kostele v Řeporyjích bude 22.prosince v 6.30 hodin.
  • Rozpis bohoslužeb o Vánocích najdete na nástěnkách a na farním webu. Vzhledem k pandemické situaci, právo změny vyhrazeno.
  • Skupinka pro Synodu o synodalitě 2021 bude mít možnost se vyjadřovat k okruhům jednotlivých otázek formou online. Koordinátorkou farní skupiny je paní Jiřina Hovorková. Kontakt: hovorkova@apap.cz.
    Další setkání bude 11. ledna 2022 v 18.30 hodin. Setkání je přístupné pro všechny, kteří se chtějí zapojit a říct svůj názor.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Úterý 21.12. - sv. Petr Kanisius
Pátek 24.12. - Štědrý den, Adam a Eva
Sobota 25.12. - Slavnost Narození Páně
Neděle 26.12. - sv. Štěpán, Svátek Svaté rodiny
Pondělí 27.12. - sv. Jan Evangelista
Úterý 28.12. - sv. Betlémské děti, mučedníci
Středa 29.12. - sv. Tomáš Becket
Pátek 31.12. - sv. Silvestr
Sobota 1.1.2022 - Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok
Neděle 2.1.2022 - 2. neděle po Narození Páně


Publikováno: 18. 12. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky