Ohlášky - 19. listopadu 2017

/ Ohlášky / Ohlášky - 19. listopadu 2017

Ohlášky - 19. listopadu 2017

  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Den Bible. Sbírka z dnešní neděle bude věnována na podporu Českého biblického díla.
  • Křesťanský magazín na téma Mariánský sloup. Tento pořad se bude vysílat dnes ve 12.20 na ČT2. Snad nám tento pořad pomůže být kvalitně informováni o této citlivé záležitosti, kterou je Mariánský sloup, a nezapojovali se do pochybných podpisových aktivit, které se občas objeví.
  • Katecheze pro děti. V pondělí 20.11. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 20.11. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
  • Kostel sv. Petra a Pavla v Praze-Řeporyjích bude znovuotevřen. Náš filiální kostel v Řeporyjích, který byl uzavřen kvůli rekonstrukci interiéru, bude v neděli 26. 11. 2017 znovuotevřen. Slavnostní mši svatou bude v 11.00 hodin celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistická adorace je jedním z projevů úcty ke Kristu, přítomnému v proměněné (konsekrované) hostii. Eucharistická adorace je spojena s částečnými odpustky, případně s plnomocnými odpustky, pokud trvá alespoň půl hodiny a jsou splněny ostatní obvyklé podmínky. Chceme pravidelně každý čtvrtek od 18.00 – 20.00 hodin nabídnout možnost společné modlitby. Na požádání bude také příležitost ke svátosti smíření. První modlitební setkání se uskuteční ve čtvrtek 30.11. Více o důležitosti adorace najdeme na farním webu v aktualitách.
  • Arcidiecézní ples mládeže 2017. Arcidiecézní centrum pro mládež pořádá 1. prosince 2017 od 19 hodin v Kulturním centru Novodvorská (Novodvorská 151, Praha 4 - Lhotka) Arcidiecézní ples mládeže. Pozvání na tuto událost je určeno všem mladým lidem, a je tedy i vhodnou příležitostí pozvat své známé a přátele do neformálního prostředí, kde se mohou setkat s křesťany.
  • Dobrovolníci pro 18-tý ročník Tříkrálové sbírky. Tuto sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika a je největší dobrovolnickou akcí u nás. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců dobrovolníků. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Uvítáme dobrovolníky pro naši farnost. V případě zájmu kontaktujte, prosím, osobně nebo prostřednictvím mailu faráře. Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů. Více zde
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 19.11. - 33. neděle v mezidobí

Úterý 21.11. - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa 22.11. - sv. Cecílie

Čtvrtek 23.11. - sv. Klement I.

Pátek 24.11. - sv. Ondřej Dung-Lac a druhové

Sobota 25.11. - sv. Kateřina

Neděle 26.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále

 


Publikováno: 18. 11. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky