Ohlášky 19. ledna 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 19. ledna 2020

Ohlášky - 19. ledna 2020

  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 20. ledna 2020.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 20. ledna 2020 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Srdečně zveme na pravidelný čtvrteční Eucharistický výstav v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2020.
  • Neděle Božího slova. Papež František ustanovil třetí neděli v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova. Tento den, „věnovaný Božímu slovu umožní církvi, aby prožila setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám otevírá pokladnici svého slova, abychom ve světě mohli zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství“ (Aperuit illis čl. 2).
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:


Neděle 19.1.2020 - 2. neděle v mezidobí, sv. Márius a Marta a jejich synové
Pondělí 20.1.2020 - sv. Fabián a Šebestián
Úterý 21.1.2020 - sv. Anežka Římská
Středa 22.1.2020 -  sv. Vincenc
Čtvrtek 23.1.2020 - sv. Ildefons
Pátek 24.1.2020 - sv. František Saleský
Sobota 25.1.2020 - Svátek Obrácení svatého Pavla
Neděle 26.1.2020 - 3. neděle v mezidobí, Neděle Božího slova
 


Publikováno: 19. 1. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky