Ohlášky - 19. května 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 19. května 2019

Ohlášky - 19. května 2019

  • Výuka náboženství bude v pondělí 20. 5. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 20. 5. 2019 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • V pátek 24. května se koná Noc kostelů v obou našich kostelích. Pozvěte své známé na konkrétní program i noční atmosféru naších chrámů a nezapomeňte také přijít. U této příležitosti v Ořechu bude otevřená výstava linorytů od Pavla Piekara s názvem Kostel spatřený.

Několik dalších důležitých termínů:

  • První svátost smíření pro děti, které přistoupí k Prvnímu sv. přijímaní bude ve středu 12.6. v 17.30. v kostele v Ořechu.  
  • První sv. přijímání pro děti z naší farnosti se uskuteční 16. 6. v kostele v Ořechu v 9.30 hodin.
  • Pouť na Krtni se uskuteční 22. 6. v 16.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni! Tradiční koláčky jsou vítány.  
  • Farní den tzv. „Vítání prázdnin“ se uskuteční 29. 6. v 15.00 v Ořechu. Na nástěnkách v obou kostelích najdeme arch, kam můžeme napsat, co můžeme zajistit na tento společný den. Předem všem děkuji za ochotu.
  • Pouť v kostele Petra a Pavla v Řeporyjích se uskuteční 30. 6. v 11.00 hodin. Po mši sv. bude následovat společné agapé před kostelem. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl. 
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.            

Liturgický kalendář:

Neděle 19.5. - 5. Neděle velikonoční

Pondělí 20.5. - sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský

Úterý 21.5. - sv. Ondřej Bobola

Středa 22.5. - sv. Rita z Cascie, řeholnice

Sobota 25.5. - sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi

Neděle 26.5. - 6. Neděle velikonoční

 


Publikováno: 20. 5. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky