Ohlášky 19. dubna 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 19. dubna 2020

Ohlášky - 19.4. 2020

 • Od 27. dubna se budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření COVID -19. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.
 • Zítra v neděli tj. 19. 4. v kostele v Ořechu se bude konat soukromá mše sv. v 9.30 hodin, ke které jsme zváni připojit se na dálku modlitbou. Kostel bude otevřen od 10. 00 do 11.30 hodin s možností individuálně přijmout eucharistii.
 • Časové údaje ohledně možnosti návštěvy kostela v Ořechu najdeme na nástěnce u obou kostelů nebo na farním webu v kolonce AKTUALITY.
 • Prosíme všechny o pečlivé zachovávání obecných zásad ochrany před virovou infekcí, o ukázněné zachovávání případně uložené karantény a vždy o ohleduplnost vůči zdraví ostatních.
 • Ruší se do odvolání veškeré veřejné PROGRAMY farnosti Ořech.
 • Ruší se do 26. dubna veškeré veřejné BOHOSLUŽBY v naších kostelích.
 • Při individuální návštěvě kostela do odvolání nebudeme používat kropenky se svěcenou vodou.
 • Počet osob, které mohou být současně v kostele, je omezen na dvě (výjimku tvoří osoby žijící v jedné domácnosti).  Respektujte, prosím, toto opatření a při čekání před kostelem nevytvářejte větší skupinky. Po vstupu do kostela si, prosím, umyjte ruce dezinfekci a po celou dobu pobytu používejte roušku.
 • Prosím všechny, aby do odvolání přijímali eucharistii na ruku a nikoliv do úst.
 • Prosím naše seniory a zdravotně oslabené farníky, aby s ohledem na svou zranitelnost nyní upustili od návštěvy kostela a spojili se s ostatními křesťany prostřednictvím televizních, rozhlasových či online přenosů.
 • K bohoslužbám je možné se připojit prostřednictvím přenosů Televize Noe, Radio Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz
 • Návštěva kněze doma u seniorů či nemocných je možná. V případě potřeby se na mě obraťte na telefonním čísle 602136161.
 • Všechna tato opatření mají pouze preventivní charakter. Prosíme o uvážlivý přístup, nepodléhejme panice ani lehkovážnosti.
 • Vzhledem k tomu, že se nekonají bohoslužby, tudíž se nekonají také sbírky na provoz a potřeby naší farnosti. Upozorňujeme proto na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!
 • Spojujme se, prosím, každodenně v modlitbě za Boží pomoc a ochranu a za vzácný dar zdraví.

Publikováno: 18. 4. 2020 Autor: Administrátor Sekce: Ohlášky