Ohlášky 19. července 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 19. července 2020

Ohlášky – 19. července 2020

  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Milí přátele, opatření proti šíření nákazy Covid 19 ukázaly, že při uzavření kostelů nemám na všechny kontakt. Neměl jsem tedy možnost Vás kontaktovat a dozvědět se, jak se Vám daří, zdali něco nepotřebujete. Proto bych rád, pouze pro účely života farnosti, měl možnost se s Vámi spojit v těžkých i lepších časech. Budu vděčný, pokud mi poskytnete několik údajů.  Pro ty, kteří nepoužívají internet, jsme připravili klasický dotazník na papíře, ten najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • V letních měsících odpadnou pravidelné mimobohoslužebné aktivity. Pro aktuální informace sledujte, prosíme, ohlášky, náš farní web a nástěnky v kostele. Všem farníkům přejeme požehnaný a klidný čas prázdnin a dovolených. Pamatujme na sebe navzájem v modlitbách!
  • Pouť v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu se uskuteční 29. 8. 2020 v 15.00. hodin. Po mši sv. bude následovat společné odpoledne na farní zahradě. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl. Všichni jsou srdečně zváni!
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

Liturgický kalendář:

Neděle 19.7. - 16. neděle v mezidobí
Pondělí 20.7. - Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Úterý 21.7. - Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Střed 22.7. - Svátek sv. Marie Magdalény
Čtvrtek 23.7. - Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Pátek 24.7. - Sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Sobota 25.7. - Svátek sv. Jakuba, apoštola
Neděle 26.7. - 17. neděle v mezidobí, sv. Jáchym a Anna


Publikováno: 19. 7. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky