Ohlášky - 18 února 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 18 února 2018

Ohlášky – 18. února 2018

 

  • Katecheze pro děti v pondělí 19. 2. v 17.15. na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 19. 2. 2018 v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistický výstav bude v kostele v Ořechu 22. 2. 2018 od 18.00 – 19.30.
  • Pobožnost křížové cesty v kostele v Ořechu bude každý pátek před mši sv.
  • Stodůlecká farnost nabízí nedělní křížové cesty formou procházky. Můžeme se k ním připojit zejména kdy budou putovat do našich kostelů. 3. neděle postní (4. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Petra a Pavla v Řeporyjích. Sraz v 15 hodin u kaple na Velké Ohradě. 4. neděle postní (11. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Jana a Pavla na Krtni. Sraz v 15 hodin na stanici metra Stodůlky u turniketů směr Britská čtvrť.
  • Pátek 23.2. 2018 je světový den modliteb a postu za mír ve světě.
  • Příští neděli 25. 2. se uskuteční sbírka Svatopetrský haléř, která je určena Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

 

Liturgický kalendář:

Čtvrtek 22.2. - svátek Stolce sv. Petra

Pátek 23.2. - sv. Polykarp

Neděle 25.2. - 2. neděle postní

 


Publikováno: 17. 2. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky