Ohlášky 18. října 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 18. října 2020

Ohlášky – 18. října 2020

  • Výuka náboženství se koná online v pondělí v 17.15 hodin.
  • Měsíc říjen – měsíc růžencové modlitby.
  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Formulář najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • COVID-mimořádná opatření. Od 14. 10. v souvislosti s nouzovým stavem a novými opatřeními týkajícími se COVID-19 je účast na bohoslužbách omezená na 6 osob (nejde-li o členy jedné domácnosti, do tohoto limitu se nezapočítává kněz, ministranti, varhaník/hudebník, kostelník a další pomocné osoby).  Dále platí povinnost všech zúčastněných mít zakryté dýchací cesty rouškou nebo jiným způsobem (odkrytí je možné pouze při přijímání svátosti eucharistie) a dodržovat odstup od ostatních osob minimálně 2 metry. Zpívat na mši může 5 osob (z těch šesti). Kdo se i přesto nevejde, půjde se projít a třeba pomodlit růženec na ulici.
  • Bohoslužby: Ořech: čtvrtek v 18.00 hodin mše sv., poté následuje výstav NSO, pátek v 18.00 hodin mše sv., neděle v 9.30 hodin mše sv. Kostel bude otevřen do 11.00 hodin pro soukromou modlitbu. Na požádání bude možnost přistoupit ke sv. přijímání. Řeporyje: středa v 18.00 hodin mše sv., sobota v 18.00 hodin mše sv., neděle v 11.00 hodin mše sv.
  • Katolický týdeník můžeme dostávat každý týden do své poštovní schránky. Již delší dobu je možnost předplatného i v elektronické podobě. Podrobné Informace najdete vzadu na stolku.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

Liturgický kalendář:

Úterý 20.10. - sv. Irena
Středa 21.10. - sv. Hilarion
Čtvrtek 22.10. - sv. Marie Salome
Pátek 23.10. sv. Jan Kapistránský
Sobota 24.10. - sv. Antonín Maria Klaret
Neděle 25.10. - 30. neděle v mezidobí


Publikováno: 17. 10. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky