Ohlášky - 18. března 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 18. března 2018

Ohlášky – 18. března 2018 (5. Postní neděle)

 • Na Slavnost sv. Josefa, v pondělí 19. března, bude mimořádně mše sv. v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
 • Katecheze pro děti v pondělí 19. 3. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
 • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 19. 3. 2018 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
 • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistický výstav bude v kostele v Ořechu 22. 3. 2018 od 18.00 hod. do 19.30 hod.
 • Pobožnost křížové cesty v kostele v Ořechu se koná každý pátek před mši sv.
 • Příští týden je Květná neděle. Během bohoslužeb bude žehnání ratolestí. Nezapomeňte na změnu času ze zimního na letní v noci ze soboty na neděli.
 • Předvelikonoční svátost smíření. Příležitost k přijetí svátosti smíření ve Svatém týdnu bude v úterý 27.3. a ve středu 28.3. od 18.00 hod. do 20.00 hod. na faře v Ořechu.
 • Pořad Velikonočních bohoslužeb je k dispozici a nástěnce a na farním webu.
 • Světový den mládeže v pražské arcidiecézi. Program začíná v pátek 23. března večer od 20.00 hod. společnou adorací v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. V sobotu 24. března pokračuje od 9.00 hod. na Arcibiskupském gymnáziu (Korunní ul. Praha 2), mše svatá v kostele sv. Ludmily bude od 11.30 hod. Více na: http://www.adcm.cz.
 • Kurz lektorů. V sobotu 7. dubna 2018 od 9.00 do 13.00 hod. nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a MgA. Jan Horák. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Pondělí 19.3. - Slavnost sv. Josefa

Úterý 20.3. - sv. Archip

Středa 21.3. - bl. Serapion

Čtvrtek 22.3. - sv. Epafrodit

Pátek 23.3. -sv. Turibius z Mongroveja

Sobota 24.3. - sv. Kateřina Švédská

Neděle 25.3. - 6.neděle postní - Květná neděle


Publikováno: 17. 3. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky