Ohlášky – 17. záři 2017

/ Ohlášky / Ohlášky – 17. záři 2017

Ohlášky – 17. záři

 

 • Příští neděli se uskuteční svatováclavská sbírka na podporu církevního školství.
   
 • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
   
 • Katecheze pro děti. V pondělí 18.9. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.  
   
 • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 18.9. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
   
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
   

Liturgický kalendář:

Úterý 19.9.   - sv. Januárius

Středa 20.9. - sv. Ondřej, Pavel a druhové

Čtvrtek 21.9. - Svátek sv. Matouše

Sobota 23.9. - sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny

Neděle 24.9. - 25. neděle v mezidobí, sv. Gerard

 


Publikováno: 16. 9. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky