Ohlášky - 17. února 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 17. února 2019

Ohlášky - 17. února 2019

  • Výuka náboženství bude v pondělí 18. 2. 2019 v 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 18. 2. 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  • Svatopetrský haléř. Sbírka na humanitární aktivity církve se bude konat v neděli 24. Února 2019 při všech bohoslužbách. V roce 2018 bylo celkem vybráno 861 837 Kč a prostředky byly odeslány Svatému otci, aby mohl jménem církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelných katastrof a také pomáhat obětem válečných konfliktů, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
  • Tříkrálová sbírka. Výsledky v roce 2019 najdeme na nástěnce v kostele v Ořechu. Naše farnost vybrala relativně hodně ve srovnání s ostatními farnostmi. Ještě jednou všem moc děkuji za pomoc.
  • Noc kostelů se bude letos konat v pátek 24. května. Rádi bychom opět připravili program v obou kostelích naší farnosti. V Řeporyjích koordinátorem bude Ing. Jan Čuba. V Ořechu P. Mariusz Kuźniar. Rádi uvítáme spolupracovníky. Hlaste se, prosím, v sakristii. Budeme vděční za Vaše zapojení.   
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

Liturgický kalendář:

Neděle 17.2. - 6. neděle v mezidobí, sv. Scholastika

Čtvrtek 21.2. - sv. Petr Damiani

Pátek 22.2. -  svátek Stolce sv. Petra

Sobota 23.2. - sv. Polykarp

Neděle 24.2. - 7. neděle v mezidobí


Publikováno: 16. 2. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky