Ohlášky 17. října 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 17. října 2021

Ohlášky - 17. října 2021

 • Výuka náboženství zítra tj. 18. října od 17.15 hodin na faře v Ořechu.
 • Podzimní brigáda. Srdečně zveme na brigádu ve farním areálu v Ořechu, která se koná v sobotu 23. 10. od 9.00 hodin. Vezměte si s sebou, prosím, rukavice, hrábě. Předem děkuji za ochotu a pomoc.
 • Misijní neděle. V neděli 24. října 2021 se bude konat při bohoslužbách sbírka na misie. Děkujeme za Vaše příspěvky na tento účel.
 • Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. Růženec je modlitba Církve. S Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích – důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista.
 • Slavnost Všech svatých, tj. v pondělí 1. 11. 2021 v 18.00 hodin v kostele v Ořechu bude sloužena mše sv.
 • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, tj. v úterý 2. 11. 2021 v kostele v Ořechu v 18.00 hodin se bude konat zádušní mše sv. za všechny zemřelé z naší farnosti. Po bohoslužbě následuje společné zastavení a modlitba na hřbitově v Ořechu.
 • Plnomocné odpustky, mohou věřící v ČR pro duše v očistci získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.
 • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
  Zaplať Pán Bůh všem.
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Pondělí 18.10. - Svátek sv. Lukáše
Neděle 24.10. - 30. neděle v mezidobí, misijní neděle


Publikováno: 16. 10. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky