Ohlášky 17. května 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 17. května 2020

Ohlášky  - 17. května 2020

 • V naší farnosti se opět konají bohoslužby v obvyklých časech a místech s omezením do 100 osob. Od 25. května to bude 300 osob. Nadále je nutné dodržovat hygienická opatření. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.
 • Časové údaje ohledně možnosti návštěvy kostela v Ořechu a Řeporyjích najdeme na nástěnce u obou kostelů nebo na farním webu v kolonce BOHOSLUŽBY.
 • Ve čtvrtek 21. 5. bude slavnost Nanebevstoupení Páně, doporučený svátek. Začíná Svatodušní novéna. Mše sv. v Ořechu bude v 18.00 hodin. Tento den se nekoná pravidelný Eucharistický výstav
 • Nedělní kafé na farní zahradě bude 31.5. po mši sv. v Ořechu. Srdečně zveme.
 • Katecheze ve farnosti do konce školního roku se nekoná. Příprava k Prvnímu sv. přijímání bude domluvená individuálně s rodiči děti.
 • Májová pobožnost. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
 • Farní den tzv. „Vítání prázdnin“ se uskuteční 20. 6. v 16.00 hod. v Ořechu na farní zahradě. Srdečně zveme!
 • V sobotu 27. 6. v 16.00 hod., u příležitosti svátku Jana a Pavla, kterým je kostel  na Krtni zasvěcen, bude sloužena mše svatá. Všichni jsou srdečně zváni! Tradiční koláčky jsou vítány.
 • Pouť v kostele Petra a Pavla v Řeporyjích se uskuteční 28. 6. v 11.00 hodin. Po mši sv. bude následovat společné agapé před kostelem. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl.
 • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!
 •  

Liturgický kalendář:

Neděle 17.5. - 6. neděle velikonoční
Pondělí 18.5. - sv. Jan I.
Úterý 19.5. - sv. Petr Celestýn
Středa 20.5. - sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
Čtvrtek 21.5. - Slavnost Nanebevstoupení Páně, doporučený svátek
Pátek 22.5. - sv. Julie
Sobota 23.5. - sv. Jan Křtitel de Rossi
Neděle 24.5. - 7. neděle velikonoční


Publikováno: 17. 5. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky