Ohlášky 17. června 2018

/ Ohlášky / Ohlášky 17. června 2018

Ohlášky – 17. června 2018

  • Katecheze pro děti bude v pondělí 18. 6. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Pouť na Krtni. Pouť v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni se uskuteční 23. 6. 2018 v 16.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!
  • V sobotu 23. června 2018 při mši sv. v 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijme z rukou pomocného biskupa Mons. Václava Malého kněžské svěcení jáhen naší arcidiecéze RNDr. Mgr. Pavel Křížek. Srdečně zveme k účasti všechny věřící, kněze a jáhny.
  • Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Při bohoslužbách v neděli 24. června 2018 bude finanční sbírka na bohoslovce. V loňském roce bylo vybráno 703 876,- Kč a prostředky byly použity na stravné bohoslovců (včetně příspěvků na stravu a ubytování při seminářích jáhnů), byl poskytnut příspěvek na provoz Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze, dále byly poskytnuty jednorázové příspěvky bohoslovcům.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 17.6. - 11. neděle v mezidobí

Úterý 19.6. - sv. Jan Nepomucký Neumann, biskup, sv. Romuald, opat

Čtvrtek 21.6. - sv. Alois Gonzaga, řeholník

Pátek 22.6. - sv. Jan Fisher a Tomáš More

Neděle 24.6. - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 


Publikováno: 16. 6. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky