Ohlášky - 17. března 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 17. března 2019

Ohlášky - 17. března 2019

  • Výuka náboženství bude v pondělí 18. 3. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Příprava na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti probíhá v naší farnosti během pondělní farní katecheze. První svaté přijímání bude v neděli 16.6., při mši svaté v 9.30 hod. v Ořechu. První svátost smíření bude ve středu 12.6. v 17.30 hod. v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 18. 3. 2019 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 hod. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  • Pobožnost křížové cesty v kostele v Ořechu bude každý pátek před mši sv.
  • Stodůlecká farnost nabízí nedělní křížové cesty formou procházky. Můžeme se k nim připojit zejména, kdy budou putovat do našich kostelů. Dnes (17. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Jana a Pavla na Krtni. Sraz v 15.00 hod. na stanici metra Stodůlky u turniketů směr Britská čtvrť. 3. neděle postní (24. března):  Křížová cesta ke kostelu sv. Petra a Pavla v Řeporyjích. Sraz v 15.00 hod. u kaple na Velké Ohradě.
  • 24 hodin pro Pána. Svatý Otec František vyhlásil opět v postní době 24hodinový prostor pro svátost smíření spojený s eucharistickou adorací. Letos to bude 29. a 30. března 2019. Vzhledem ke snadné dostupnosti je v Praze tento program tradičně v kostele Panny Marie Sněžné. Začne v pátek v 18 hodin mší svatou a bude pokračovat celou noc a celý den až opět do 18 hodin.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 17.3. - 2. neděle postní, sv. Patrik

Pondělí 18.3. - sv. Cyril Jeruzalémský

Úterý 19.3. - Slavnost sv. Josefa

Středa 13.3. - Výroční den zvolení papeže Františka

Neděle 24.3. - 3. neděle postní, sv. Kateřina Švédská
 

 


Publikováno: 16. 3. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky