Ohlášky 16.záři 2018

/ Ohlášky / Ohlášky 16.záři 2018

Ohlášky – 16. záři 2018

  • Výuka náboženství je opět pravidelně každé pondělí v 17.15. na faře v Ořechu.
  • Petice na podporu manželství. Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.  V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Pan kardinál žádá všechny věřící k podepsání petice. Archy jsou k dispozici v sakristii.
  • Farní den se uskuteční 29. 9. v 16.00 v Ořechu. Zahájíme mši sv. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele celebrovanou P. Mons. Michaelem Slavíkem, biskupským vikářem pro pastoraci. Na nástěnkách v obou kostelích budou archy, kam budeme moci napsat, co můžeme zajistit na tento společný den. Předem všem děkuji za ochotu. 
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 16.9. - 24. neděle v mezidobí, sv. Ludmila

Pondělí 17.9. - sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin

Středa 19.9. - sv. Januárius

Čtvrtek 20.9. - sv. Ondřej, Pavel a druhové

Pátek 21.9. - Svátek sv. Matouše

Neděle 23.9. - 25. neděle v mezidobí

 

 


Publikováno: 15. 9. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky