Ohlášky 16. května 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 16. května 2021

Ohlášky – 16. května 2021

  • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
  • Májová pobožnost. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
  • Dnešní nedělní sbírka je určena na Fond sv. Vojtěcha, který nově slouží k mzdové podpoře duchovních v pražské arcidiecézi. Bližší informace o této sbírce jakož i o hospodaření Arcibiskupství pražského najdete na letáčcích arcibiskupství a na jejich webových stránkách.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.
  • Současná protiepideologická opatření – je třeba dodržovat 2 m rozestupy (kromě členů jedné domácnosti), respirátor nebo nanorouška, dezinfekce rukou při vstupu do kostela, sv. přijímání na ruku.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 16.5. - 7. neděle velikonoční, Svátek sv. Jana Nepomuckého
Úterý 18.5. - sv. Jan I., papež a mučedník
Čtvrtek 20.5. - sv. Klement Maria Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
Pátek 21.5. - sv. Ondřej Bobola
Sobota 22.5. - sv. Rita z Cascie
Neděle 23.5. - Slavnost Seslání Ducha svatého

 

 


Publikováno: 15. 5. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky