Ohlášky 16. března 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 16. března 2020

Ohlášky  - 16. března 2020

  • Vzhledem ke zpřísněným ochranným opatřením státní a komunální správy a s ohledem na ochranu zdraví nás všech:
  1. Ruší se do odvolání veškeré veřejné PROGRAMY farnosti Ořech.
  2. Ruší se do odvolání veškeré veřejné BOHOSLUŽBY v naších kostelích. 
  3.  Ať slova arcibiskupa Jana Graubnera jsou nám povzbuzením a výzvou: "Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu."
  4. Individuální kontakt s knězem a vyhledání duchovní služby je možný. V případě potřeby volejte na telefonní číslo 602136161.

  5. K bohoslužbám je možné se připojit prostřednictvím přenosů Televize Noe, Radia Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz

    V modlitbě P. Mariusz Kuźniar, farář


Publikováno: 16. 3. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky