Ohlášky 15. září 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 15. září 2019

Ohlášky - 15. září 2019

  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 16. záři 2019.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 16. září 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Pravidelný čtvrteční Eucharistický výstav v 18.00 hodin v kostele v Ořechu.
  • Setkání arcidiecéze. 25. září 2019 od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha (budova Arcibiskupského semináře v Dejvicích) se uskuteční setkání zástupců farností s panem kardinálem Dominikem Dukou OP a vedením diecéze. Setkání se bude týkat současné ekonomické situace naší arcidiecéze a výhledů do budoucna. Na toto setkání jsou zváni všichni faráři naší arcidiecéze spolu s vybranými členy ekonomických rad farností.
  • Národní svatováclavská pouť 2019. Ve dnech 27. a 28. září se uskuteční tradiční Národní svatováclavská pouť. Podrobnosti najdete na nástěnce nebo na webu www.cirkev.cz .
  • 29. září 2019, během bohoslužeb, se koná Svatováclavská sbírka na církevní školství. V loňském roce bylo vybráno 857 673 Kč a prostředky byly rozděleny církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi. Děkujeme za Váš dar na tento účel.
  • Benefiční koncert na obnovu vyhořelého Včelína Ořech. Srdečně zveme na benefiční koncert duchovní hudby na obnovu vyhořelého Včelína Ořech. Koncert se koná v neděli 29. září 2019 v 19.00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu. Účinkuje farní schola s doprovodem varhan. Vstupné dobrovolné.

Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:

Neděle 15.9. - 24. neděle v mezidobí, Panna Maria Bolestná

Pondělí 16.9. - sv. Ludmila

Pátek 20.9. - sv. Ondřej, Pavel a druhové - korejských mučedníků

Sobota 21.9. - Svátek sv. Matouše

Neděle 22.9. - 25. neděle v mezidobí


Publikováno: 14. 9. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky