Ohlášky 15. srpna 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 15. srpna 2021

Ohlášky – 15. srpna 2021

 • Poutní mše sv. kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Ořechu se uskuteční 29. 8.
  v 9.30. hodin. Po mši sv. bude následovat společné agapé na farní zahradě. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl. Všichni jsou srdečně zváni!
 • Výbor spolku  JŠB – Ořech, z.s. srdečně zve všechny na Koncert pod lípou. Akce se uskuteční 4. září v 16.00 hodin ve farním dvoře. Ve spolupráci s farností a obcí Ořech Spolek che nabídnout komponovaný odpolední (večerní) koncert s folkovou hudbou, zpěvem, recitací Baarových textů. Pokud to děti ze ZŠ Ořech stihnou, najdete také v areálu výstavu jejích práci s tematikou spojenou s osobou Jindřicha Šimona Baara.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
  Zaplať Pán Bůh všem.
 • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
 • příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.
  Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 15.8. - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Pondělí 16.8. - sv. Štěpán Uherský
Středa 18.8. - sv. Helena
Čtvrtek 19.8. - sv. Jan Eudes
Pátek 20.8. - sv. Bernard
Sobota 21.8. - sv. Pius X.
Neděle 22. 8. - 21. neděle v mezidobí


Publikováno: 15. 8. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky