Ohlášky – 15. října 2017

/ Ohlášky / Ohlášky – 15. října 2017

Ohlášky – 15. října 2017
 

  • Říjen je měsíc zasvěcený Mariánské modlitbě růžence. Můžeme se doma pomodlit společně alespoň jeden desátek, v kostele budeme se modlit tuto modlitbu každý pátek po večerní mší sv. Prosit můžeme zvláště za mír, a to jak v rodinách, tak na celém světě.
  • Příští neděli 22. 10. se uskuteční sbírka na misie.
  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Katecheze pro děti. V pondělí 16.10. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.  
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 16.10. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
  • Pouť zdravotníků ke sv. Lukáši. Arcibiskupství pražské srdečně zve lékaře, lékařky a všechny pracovníky ve zdravotnictví na poutní mši svatou ke sv. Lukáši ve středu 18. října 2017 v 17.00 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Celebruje Dominik kardinál Duka OP. Po mši svaté proběhne setkání v Arcibiskupském paláci s přednáškou  prof. Dr. mult. Maxe Kašparů, Ph.D., dr.h.c., řeckokatolického kněze a psychiatra.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 15.10. - 28. neděle v mezidobí, sv. Terezie od Ježíše

Pondělí 16.10. - sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque

Úterý 17.10. - sv. Ignác Antiochijský

Středa 18.10. - Svátek sv. Lukáše

Pátek 20.10. - sv. Irena

Sobota 21.10. - sv. Hilarion

 


Publikováno: 15. 10. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky