Ohlášky 15. listopadu 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 15. listopadu 2020

Ohlášky – 15. listopadu 2020

  • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Formulář najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • COVID-mimořádná opatření. Od 22. října 2020 platí další výrazná omezení proti pandemii, z čehož vyplývá několik opatření: 

- Ruší se veškerý pravidelný farní program, a to jak bohoslužebný tak i mimobohoslužebný.

- Kostel v Ořechu bude otevřen v nedělí k soukromé modlitbě od 9.30 - 11.00 s možností individuálně přijmout svaté přijímání. 

- Objednané mše svaté (intence) budou kněžími odslouženy soukromě. Sledujte, prosíme, náš farní web (www.farnostorech.cz), kde nalezneme aktuální informace.

- Jsem Vám k dispozici případně pro osobní rozhovor, zpověď (třeba venku na farní zahradě). Nabízím také možnost celebrování mše sv. pro jednotlivé rodiny (po předchozí domluvě) v ořešském kostele. Myslím na Vás v modlitbě a také se připojuji k modlitbě růžence za oddálení pandemie, všechny nemocné a za všechny, kdo se o ně starají.

- Doufám, že složitá situace nám všem pomůže k hlubšímu vztahu k Bohu, a uvědomění si různých forem jeho přítomnosti mezi námi. Hledejme posilu v Božím slovu obsaženém Bibli, v modlitbě, příležitostné návštěvě kostela. 

- Nezapomeňme na své blízké, zvlášť na ty, kteří potřebují naši pomoc, a podle svých možností jim zkusme pomoci.

  • Katolický týdeník můžeme dostávat každý týden do své poštovní schránky. Již delší dobu je možnost předplatného i v elektronické podobě. Podrobné Informace najdete vzadu na stolku.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

Liturgický kalendář:

Neděle 15.11. - 33. neděle v mezidobí, sv. Albert Veliký
Podnělí 16.11. - sv. Markéta Skotská
Úterý 17.11. - sv. Alžběta Uherská
Středa 18.11. - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Sobota 21.11. - Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Neděle 22.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále, sv. Cecílie


Publikováno: 14. 11. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky