Ohlášky - 15. dubna 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 15. dubna 2018

Ohlášky – 15. dubna 2018 (3.neděle velikonoční)

  • Příští nedělí (4. Velikonoční) bude tzv. Neděle Dobrého pastýře. Tento den se tradičně koná světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
  • Katecheze pro děti v pondělí 16 4. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování v pondělí 16. 4. 2018 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
  • Repatriace ostatků kardinála Berana proběhne 20. a 21. 2018 dubna v Praze. Podrobný program najdeme na nástěnce před kostelem a na farním webu.
  • Společný farní výlet (pouť) se koná 1.5.2018. Odjezd z Řeporyjí od kostela je předběžně domluven v 7.00 hod. Pojede se do Skoků u Žlutic, kde je od 11.00 hodin česko-německá mše a přede mší i poutní průvod. Můžeme navštívit také Chlum Svaté Máří s kostelem Nanebevzetí P. Marie nebo Mariánskou Týnici. Možná bude stačit si udělat po mši vycházku v okolí Skoků, zajít si někam na dobrý oběd. Pojedeme vlastními vozy, kdo bude chtít a moci, může se dohodnout s někým na společné cestě. Podrobnosti u faráře.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 15.4. - 3. neděle velikonoční

Pondělí 16.4. - sv. Bernadetta Soubirousová

Úterý 17.4. - sv. Inocenc

Středa 18.4. - sv. Krescenc (Rostislav)

Čtvrtek 19.4. - sv. Ema

Pátek 20.4. - sv. Hugo

Sobota 21.4. - sv. Anselm

Neděle 22.4. - 4. neděle velikonoční


Publikováno: 14. 4. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky