Ohlášky 15. března 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 15. března 2020

Ohlášky  - 15. března 2020

  • Výuka náboženství se do odvolání nekoná.
  • Rozhovory o víře. Setkání se do odvolání nekonají
  • Mše sv., během týdne, se budou konat jen v Ořechu: ve středu v 18.00 hodin, v pátek v 18.00 hodin (v postní době se také v pátky v 17.45 hodin koná křížová cesta) - počet účastníků nesmí překročit 30 osob. Po jejich skončení je možné přijmout také svátost smíření. Kromě toho nabízíme každý čtvrtek v 18.00 hodin Eucharistický výstav.
  • Nedělní mše svaté v 9.30 v Ořechu a v 11.00 v Řeporyjích se do odvolání nekonají! Obvykle se nás totiž shromažďuje více než 30 osob, což přesahuje vládou stanovený limit.
  • Každou neděli v naší farnosti bude otevřen kostel v Ořechu od 9.00 – 10.30 hodin k osobní modlitbě. V té době bude možné individuálně přijmout eucharistii, případně také svátost smíření.
  • Mimořádná opatření pro farnost Ořech v souvislosti se šířením COVID-19 najdete v kolonce aktuality.
  • Dubnová pouť do Polska (23.04. - 26.04.) se ruší.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

 

Liturgický kalendář:

Neděle 15.3.2020 - 3. neděle postní
Úterý 17.3.2020 - sv. Patrik
Středa 18.3.2020 - sv. Cyril Jeruzalémský
Čtvrtek 19.3.2020 - Slavnost sv. Josefa
Neděle 22.3.2020 - 4. neděle postní

 


Publikováno: 13. 3. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky