Ohlášky - 14. října 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 14. října 2018

Ohlášky – 14. října 2018

  • Modlitba růžence. Měsíc říjen je v katolické křesťanské tradici vyhrazen větší pozornosti vůči modlitbě růžence. Využijme měsíc říjen k tomu, že se pomodlíme každý den alespoň jeden desátek růžence.
  • Výuka náboženství je opět pravidelně v pondělí v 17.15 na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 15.10.2018 v 18.30 na faře v Ořechu.
  • Pouť zdravotníků ke sv. Lukáši se koná 18. října 2018 v 17.00. V pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava bude sloužena poutní mše sv., na kterou kardinál Dominik Duka zve lékaře, lékařky a všechny pracovníky ve zdravotnictví.
  • Sbírka na misie. Příští neděli 21. října 2018, během bohoslužeb, se bude konat sbírka na misie. V roce 2017 bylo v ČR celkem vybráno a zasláno na příslušný účet Papežských misijních děl 1 188 410 Kč.
  • Slavnost Všech svatých. 1. listopadu 2018 v 18.00 bude sloužena Mše sv. v kostele v Ořechu.
  • Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. 2.11.2018 v kostele v Ořechu bude sloužená Mše sv. za věrné zemřelé – REQUIEM, po bohoslužbě následuje společné zastavení a modlitba na hřbitově v Ořechu. V sobotu 3. 11. 2018 v 11.00 - bohoslužba za zemřelé na hřbitově v Řeporyjích, ve 12.15 na hřbitově na Krtni. Plnomocné odpustky, mohou věřící v ČR pro duše v očistci získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Pondělí 15.10. - sv. Terezie od Ježíše

Úterý 16.10. - sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque

Středa 17.10. - sv. Ignác Antiochijský

Čtvrtek 18.10. - Svátek sv. Lukáše

Pátek 19.10. - sv. Izák Jogues a druhové

Sobota 20.10. - sv. Irena

Neděle 21.10. - 29. neděle v mezidobí, sv. Hilarion


Publikováno: 13. 10. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky