Ohlášky 14. listopadu 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 14. listopadu 2021

Ohlášky - 14. listopadu 2021

  • Výuka náboženství. V pondělí 15. listopadu od 17.15 hodin na faře v Ořechu.
  • Plnomocné odpustky. Z rozhodnutí papeže lze získat plnomocné odpustky za zemřelé po celý listopad.
  • Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále. Začíná poslední týden liturgického roku.
  • Středa 24. listopadu 2021. V našich diecézích se uskuteční akce nazvaná Červená středa. Iniciativa založená ve Velké Británii připomíná všechny, kdo jsou pronásledováni pro svoji víru. Jedná se o společnou iniciativu ekumeny i židovských náboženských obcí. Symbolem Červené středy je červené světlo. Můžeme doma za oknem rozsvítit ve večerních hodinách červené světlo (svíčku atp.).
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 14.11. - 33. neděle v mezidobí
Pondělí 15.11. - sv. Albert Veliký
Úterý 16.11. - sv. Markéta Skotská
Středa 17.11. - sv. Alžběta Uherská
Čtvrtek 18.11. - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Neděle 21.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále


Publikováno: 13. 11. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky