Ohlášky - 14. ledna 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 14. ledna 2018

Ohlášky – 14. ledna 2018

 

  • Katecheze pro děti. V pondělí 15.1. 2018 od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude v pondělí 15.1.2018  v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Eucharistické čtvrtky v kostele v Ořechu. Eucharistický výstav bude v kostele v Ořechu 18.1.2018 od 18.00 – 19.30.
  • Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6).
  • Tříkrálová sbírka v naší farnosti se koná ještě dnes před oběma kostely a také další v době konání bohoslužeb. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do této sbírky.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

 

Liturgický kalendář:

Neděle 14.1. - 2. neděle v mezidobí

Pondělí 15.1. - sv. Pavel Poustevník

Úterý 16.1. - sv. Marcel I.

Středa 17.1. - sv. Antonín Veliký

Čtvrtek 18.1. - Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Pátek 19.1. - v. Márius a Marta a jejich synové

Sobota 20.1. - sv. Fabián a Šebestián

Neděle 21.1. - 3. neděle v mezidobí, sv. Anežka Římská


Publikováno: 12. 1. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky