Ohlášky - 14. dubna 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 14. dubna 2019

Ohlášky - 14. dubna 2019

 • Výuka náboženství bude v pondělí 15. 4. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
 • Příprava na první svaté přijímání a svátost smíření pro děti probíhá v naší farnosti během pondělní farní katecheze. První svaté přijímání bude v neděli 16.6., při mši svaté v 9.30 hod. v Ořechu. První svátost smíření bude ve středu 12.6. v 17.30 hod. v Ořechu.
 • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 15. 4. 2019 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
 • Předvelikonoční brigáda. Včera tj. 13. 4. se konala farní brigáda v Ořechu. Děkujeme všem, kteří pomohli jakýmkoliv způsobem.   
 • Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin - Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.
 • Předvelikonoční svátost smíření. Ve Svatém týdnu nabízíme zpovědní čas v úterý 16. 4. a ve středu 17. 4. od 18.00 hod. do 20.00 hod. v kostele a na faře v Ořechu.
 • Prosíme všechny ministranty a ministrantky, z obou kostelů, aby pomohli po celou dobu Velikonoc svým ministrováním a aby před jednotlivými obřady přišli dříve. Nácvik bohoslužeb bude: Zelený čtvrtek v 17.00, Velký pátek v 16.30, Velikonoční vigilie v 18.30.
 • Pořad Velikonočních bohoslužeb ve farnosti je k dispozici a nástěnce a na farním webu.
 • Na Zelený čtvrtek od 9.30 hod. jsou všichni věřící zváni k účasti na MISSA CHRISMATIS v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Při této mši svaté biskup světí posvátné oleje a kněží diecéze obnovují své kněžské závazky, věřící jsou zváni doprovodit své kněze a modlit se za ně.
 • Velký pátek je dnem přísného postu.
 • Velkopáteční sbírka na Svatou zemi. Připojme se, prosíme, Velkopáteční sbírkou i letos k celému světu, který přispívá na život křesťanů ve Svaté zemi. V roce 2018 bylo vybráno 657 567,- Kč.
 • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně si můžeme přinést pokrmy, které budou požehnány na konci bohoslužeb.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

 

 


Publikováno: 13. 4. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky