Ohlášky 13. října 2019

/ Ohlášky / Ohlášky 13. října 2019

Ohlášky - 13. října 2019

  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 14. října 2019.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 14. října 2019 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Dospělí zájemci o přijetí křtu a dalších svátostí se mohou hlásit u faráře.
  • Letošní říjen vyhlásil papež František misijním měsícem. Máme tedy zvlášť pamatovat v modlitbě na křesťany na všech světadílech a na ty, kdo se jim věnují, slouží jim a starají se o ně. Misijní neděli oslavíme 20. 10. 2019.
  • Modlitba růžence. Měsíc říjen je v katolické křesťanské tradici vyhrazen větší pozornosti vůči modlitbě růžence. Využijme měsíc říjen k tomu, že se pomodlíme každý den alespoň jeden desátek růžence za misie.
  • Sbírka na misie. V neděli 20. října 2019, během bohoslužeb, se bude konat sbírka na misie. V roce 2018 bylo celkem vybráno a zasláno na příslušný účet Papežských misijních děl 1 334 947,- Kč.
  • Slavnost Všech svatých. 1. 11. 2019 v 18.00 v kostele v Ořechu bude sloužena Mše sv. za všechny věrné zemřelé. Po bohoslužbě následuje společné zastavení a modlitba na hřbitově v Ořechu. V sobotu 2. 11. 2019 v 11.00 - bohoslužba za zemřelé na hřbitově v Řeporyjích, ve 12.15 na hřbitově na Krtni. Plnomocné odpustky, mohou věřící v ČR pro duše v očistci získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.
  • Prosba o finanční podporu. Pokračujeme v postupné rekonstrukci farního areálu v Ořechu (komíny, branka, oprava zvonů) a areálu kostela v Řeporyjích (ohradní zeď). Větší opravy nejsme schopni realizovat bez dotací. Farnost ovšem potřebuje také dary od farníků, abychom byli schopni zaplatit nutný podíl farnosti, nebo další menší opravy. Z těchto důvodů jsme odkázáni na štědrost farníků a dalších dárců, kterým za jejich dosavadní podporu děkujeme. Peníze lze poslat na farní učet:  381979389/0800. Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Úterý 15.10. - sv. Terezie od Ježíše

Středa 16.10. - sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque

Čtvrtek 17.10. - sv. Ignác Antiochijský

Pátek 18.10. - Svátek sv. Lukáše

 

 


Publikováno: 12. 10. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky