Ohlášky - 13. ledna 2019

/ Ohlášky / Ohlášky - 13. ledna 2019

Ohlášky - 13. ledna 2019

  • Dnes slavíme Svátek Křtu Páně - konec vánoční doby.
  • Tříkrálová sbírka. Dnes naposled máme možnost v naší farnosti přispět do této sbírky. Děkujeme všem, kteří se zapojí do této šlechetné iniciativy na území naší farnosti.
  • Eucharistický výstav. Každý čtvrtek v 18.00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. 
  • Výuka náboženství bude v pondělí 14. 1. 2019 v 17.15 na faře v Ořechu.
  • Rozhovory o víře. Jedna se o nabídku duchovní a intelektuální formace, pro všechny, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem a s církvi. Další setkání se uskuteční 14. 1. 2019 v 18.30 na faře v Ořechu.
  • V pátek 18. ledna na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, který trvá do 25. ledna.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
     

Liturgický kalendář:

Neděle 13.1. - Svátek Křtu Páně

Čtvrtek 17.1. - sv. Antonín Veliký

Pátek 18.1. - Panna Maria, Matka jednoty křesťanů

Sobota 19.1. - sv. Márius a Marta a jejich synové

Neděle 20.1. - 2. neděle v mezidobí
 

Jan křtí, Kristus přistupuje: snad i proto, aby posvětil toho, kdo křtí. Zcela jistě však proto, aby do vody pohřbil starého Adama, dříve než nás a pro nás posvětil Jordán; a jako sám byl duch a tělo, tak aby byl také zasvěcen skrze Ducha a vodu.
Usilujte o úplné očištění a očišťujte se. Vždyť z ničeho jiného se Bůh neraduje tolik jako z nápravy a spásy člověka, jemuž jsou určena všechna Boží slova a tajemství.                                                                            
sv. Řehoř Naziánský


Publikováno: 12. 1. 2019 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky