Ohlášky - 13. května 2018

/ Ohlášky / Ohlášky - 13. května 2018

Ohlášky – 13. května 2018 (7. neděle velikonoční)

 • Dnešní neděli (13. května) se koná Svatojanská sbírka na arcidiecézi.
 • Den modliteb za sdělovací prostředky.
 • Den matek. Dnes se slaví den matek. V 16. století se v Anglii oslavoval obdobný svátek tzv. Neděle matek. Svátek vznikl zejména pro chudé, kteří sloužili u bohatých lidí a nemohli být se svými matkami. Dostávali v tento den volno, aby se mohli vrátit domů nebo jít do kostela v místě, kde žila jejich rodina. Obdarujme své matky symbolickým dárkem z lásky a věnujme jim také svou modlitbu.
 • Katecheze pro děti bude v pondělí 14. 5. v 17.15 hod. na faře v Ořechu.
 • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování bude v pondělí 14. 5. 2018 v 18.30 hod. na faře v Ořechu.
 • Příští neděli 20. května je slavnost Seslání Ducha Svatého. Biřmování pro farníky bude letos 20.5. 2018 v katedrále v 10.00 hodin
 • Svatodušní novéna. Od pátku 11. 5. se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Pomodleme se každý den alespoň svatodušní sekvenci "Přijď, o Duchu přesvatý". Eventuálně každý den přidejme ke své osobní modlitbě desátek růžence s vloženým tajemstvím "který Ducha svatého seslal“.
 • Májová pobožnost na Krtni. Společně se stodůleckou farností zveme na májové pobožnosti každou květnovou neděli v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla na Krtni.
 • Kardinál  Dominik Duka srdečně zve věřící pražské arcidiecéze na biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera. Slavnost se bude konat v pražské katedrále dne 19. května 2018 v 10.00 hodin.
 • Noc kostelů bude letos 25. 5. 2018. Oba naše kostely budou otevřené. Program v Řeporyjích a program v Ořechu najdete na webových stránkách: www.nockostelu.cz.
 • První svaté přijímání ve farnosti bude 3.6.2018 v 9.30 hodin v Ořechu.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 13.5. - 7. neděle velikonoční

Pondělí 14.5. - Svátek sv. Matěje, apoštola

Úterý 15.5. - sv. Žofie

Středa 16.5. - Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech

Neděle 20.5. - Slavnost Seslání Ducha Svatého


Publikováno: 12. 5. 2018 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky