Ohlášky 13. června 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 13. června 2021

Ohlášky – 13. června 2021

 • Výuka náboženství se koná online každé pondělí v 17.15 hodin.
 • Setkání pastoračně - ekonomické rady farnosti Ořech. Srdečně zveme všechny členy pastoračně - ekonomické rady na pracovní setkání, které se uskuteční 17. 6. v 19.00 hodin ve farním areálu v Ořechu.
 • Farní odpoledne tzv. „Vítání prázdnin“ se uskuteční 19. 6. v 17.00 hodin v Ořechu na farní zahradě. Srdečně zveme.
 • Zrušení bohoslužby v Řeporyjích. Od 19. 6. 2021 budou pravidelné sobotní bohoslužby v Řeporyjích zrušeny.
 • Pouť na Krtni. Poutní mše sv. v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni se uskuteční 26. 6. v 16.00 hodin. Srdečně zveme k účasti.
 • Pouť v kostele Petra a Pavla v Řeporyjích se uskuteční 27.6. v 11.00 hodin. Po mši sv. bude následovat společné agapé před kostelem. Předem děkujeme těm, kteří přinesou něco na společný stůl.
 • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
  Zaplať Pán Bůh všem.
 • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800,
  Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 13.6. - 11. neděle v mezidobí, sv. Antonín z Padovy
Pondělí 14.6. - sv. Anastáz
Úterý 15.6. - sv. Vít
Sobota 19.6. - sv. Jan Nepomuk Neumann
Neděle 20.6. - 12. neděle v mezidobí

 


Publikováno: 12. 6. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky