Ohlášky 12. září 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 12. září 2021

Ohlášky  - 12. září 2021

  • Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022 bude pravidelně opět v pondělí od 17.15 hodin na faře v Ořechu. Rodiče prosíme, aby rezervovali právě pondělky na náboženské vzdělávání svých děti. Pravidelná výuka náboženství na faře začne v pondělí 13. září 2021 v 17.15 hodin.
  • O svátku Povýšení svatého kříže, v úterý 14. září, bude mimořádně mše sv. 18 hodin v kostele v Ořechu.
  • Národní svatoludmilská pouť. Slavnostní bohoslužba celebrovaná papežským legatem se bude konat 18.9.2021 v 11.00 na Tetíně. Odpoledne následuje bohatý program pro celé rodiny a večerní koncerty.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat

příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.

  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty.
    Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800 na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

 

Liturgický kalendář:

Neděle 12. 9. - 24. neděle v mezidobí
Pondělí 13.9. - sv. Jan Zlatoústý
Úterý 14.9. - Svátek Povýšení sv. kříže
Středa 15.9. - Panna Maria Bolestná
Čtvrtek 16.9. - sv. Ludmila
Pátek 17.9. - sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin, sv. Hildegarda
Sobota 18.9. - sv. Josef Kupertinský
Neděle 19.9. - 25. neděle v mezidobí

 


Publikováno: 10. 9. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky