Ohlášky 12. prosince 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 12. prosince 2021

 Ohlášky – 12. prosince 2021

  • Výuka náboženství. Zítra tj. 13. prosince 2021 výuka náboženství bude online v 17.15 hodin. Kontakt na paní katechetku PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.: nelhostejnost@gmail.com
  • Skupinka pro Synodu o synodalitě 2021 bude mít možnost se vyjadřovat k okruhům jednotlivých otázek formou online. Koordinátorkou farní skupiny je paní Jiřina Hovorková. Kontakt: hovorkova@apap.cz.
    První setkání bude 14. prosince 2021 v 18.30 hodin. Setkání je přístupné pro všechny, kteří se chtějí zapojit a říct svůj názor.
  • Každou adventní středu v kostele v Řeporyjích budou v 6.30 hodin rorátní mše svaté při svíčkách.
  • Adventní duchovní obnova s názvem „Na cestě prohlubování víry v Ježíše Krista“ se bude konat online 18.12. od 9.00 hodin. Pokud jste přihlášení do farní databáze, bude Vám zaslán link. Pokud nejste, přihlaste se, prosím, mailem: farar@farnostorech.cz nebo osobně kontaktujte P. Mariusze.
  • Rozpis bohoslužeb o Vánocích najdete na nástěnkách a na farním webu. Vzhledem k pandemické situaci, právo změny vyhrazeno.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800, Transparentní účet: 5843453369/0800  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 12.12. - 3. neděle adventní, Panna Maria Guadalupská
Pondělí 13.12. - sv. Lucie
Úterý 14.12. - sv. Jan od Kříže
Neděle 19.12. - 4. neděle adventní


Publikováno: 11. 12. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky