Ohlášky - 12. listopadu 2017

/ Ohlášky / Ohlášky - 12. listopadu 2017

Ohlášky - 12. listopadu 2017

  • Oprava vitrážních oken v lucerně kostela v Ořechu. Olověná síť vitráží je uvolněná a potrhaná, vitráže mají tendenci hroutit se vlastní vahou. Část jednotlivých skleněných segmentů je poškozena popraskáním s chybějícími částmi. Vitráže jsou oboustranně silně zašpiněny. Technický stav vitráží lze označit jako havarijní. Opravy proběhnou ještě letos. Budeme rádi za Vaše příspěvky na tento účel. Zaplať Pán Bůh všem.
  • Katecheze pro děti. V pondělí 13.11. od 17.15 hodin na faře v Ořechu bude katecheze pro děti. Ti, kdo mají zájem o první sv. přijímání, by měli absolvovat alespoň jeden rok náboženské nauky.
  • Setkání katechumenátu a příprava na biřmování. V pondělí 13.11. v 18.30 hodin na faře v Ořechu bude příprava na biřmování a katechumenát.
  • Setkání pastoračně-ekonomické rady. Srdečně zveme na další setkání pastoračně-ekonomické rady, které se uskuteční dne 16.11. 2017 v 18.00 hodin na faře v Ořechu.
  • Kostel sv. Petra a Pavla v Praze-Řeporyjích bude znovuotevřen. Náš filiální kostel v Řeporyjích, který byl uzavřen kvůli rekonstrukci interiéru, bude v neděli 26. 11. 2017 znovuotevřen. Slavnostní mši svatou bude v 11.00 hodin celebrovat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.

Liturgický kalendář:

Neděle 12.11. - 32. neděle v mezidobí, sv. Josafat

Pondělí 13.11. - Svátek sv. Anežky České

Úterý 14.11. - sv. Mikuláš Tavelič

Středa 15.11. - sv. Albert Veliký

Čtvrtek 16.11. - sv. Markéta Skotská

Pátek 17.11. - sv. Alžběta Uherská, Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

Sobota 18.11. - Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

Neděle 19.11. - 33. neděle v mezidobí


Publikováno: 16. 11. 2017 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky