Ohlášky 12. ledna 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 12. ledna 2020

Ohlášky - 12. ledna 2020

  • Svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční.
  • Tříkrálová sbírka. Děkuji všem, kteří se zapojili do této sbírky.
  • Výuka náboženství se koná pravidelně každé pondělí v 17.15 na faře v Ořechu. Další setkání se uskuteční 13. ledna 2020.
  • Rozhovory o víře. Další setkání se uskuteční 13. ledna 2020 v 18.30 hodin na faře v Ořechu.
  • Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2020.
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací nebo finančně. Zaplať Pán Bůh všem.           

Liturgický kalendář:


Neděle 12.1.2020 - Svátek Křtu Páně
Pondělí 13.1.2020 - sv. Hilarius z Poitiers
Pátek 17.1.2020 - sv. Antonín Veliký, opat
Sobota 18.1.2020 - Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
Neděle 19.1.2020 - 2. neděle v mezidobí, sv. Márius a Marta a jejich synové
 


Publikováno: 12. 1. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky