Ohlášky 11. října 2020

/ Ohlášky / Ohlášky 11. října 2020

Ohlášky – 11. října 2020

  • Výuka náboženství na faře se koná každé pondělí v 17.15 hodin. O případných změnách budeme rodiče informovat.
  • Měsíc říjen – měsíc růžencové modlitby.
  • Dotazník pro farníky ořešské a řeporyjské. Formulář najdete vzadu v kostele. Vyplněný odevzdávejte, prosím, v sakristii. Elektronickou verzi dotazníku najdete na webu farnosti v rubrice „aktuality“. Děkuji za Váš čas a těším se na další spolupráci!
  • Nové volby do Pastorační rady. Z důvodů pandemie COVID – 19, jsme posunuli volby na další rok.
  • COVID-mimořádná opatření. Vláda ČR vydala dne 8. října 2020 dvě Usnesení „o přijetí krizového opatření“. S účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. Zakazuje: Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti. Tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry. Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby. Omezuje: S účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, pohřbu a následné hostině do 30 osob.
  • Bohoslužby: Ořech: čtvrtek v 18.00 hodin mše sv., poté následuje výstav NSO, pátek v 18.00 hodin mše sv., neděle v 9.30 hodin mše sv. Kostel bude otevřen do 11.00 hodin pro soukromou modlitbu. Na požádání bude možnost přistoupit ke sv. přijímání. Řeporyje: středa v 18.00 hodin mše sv.,sobota v 18.00 hodin mše sv., neděle v 11.00 hodin mše sv.,  Do počtu 10 osob na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, případně další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela. Kdo se i přesto nevejde, půjde se projít a třeba pomodlit růženec na ulici.
  • Katolický týdeník můžeme dostávat každý týden do své poštovní schránky. Již delší dobu je možnost předplatného i v elektronické podobě. Podrobné Informace najdete vzadu na stolku.
  • Upozorňujeme na možnost přispívat převodem na farní účet 381979389/0800. Děkujeme!

 

Liturgický kalendář:

Pondělí 12.10. - sv. Radim
Úterý 13.10. - sv. Eduard
Středa 14.10. - sv. Kalist I.
Čtvrtek 15.10. - sv. Terezie od Ježíše
Pátek 16.10. sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque
Sobota 17.10. - sv. Ignác Antiochijský
Neděle 18.10. - 29. neděle v mezidobí, Svátek sv. Lukáše

 

 


Publikováno: 11. 10. 2020 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky