Ohlášky 11. července 2021

/ Ohlášky / Ohlášky 11. července 2021

Ohlášky – 11. července 2021

  • Výbor Spolku Jindřicha Šimona Baara-Ořech organizuje 7. srpna 2021 výlet do Klenčí pod Čerchovem a okolí po stopách spisovatele, básníka a bývalého ořešského faráře Jindřicha Šimona Baara. Na programu bude setkání s vedením farnosti a obce, návštěva míst spojených s jeho osobou. Svou účast nahlaste, prosím, nejpozději do 15. července na mail: jsborech@gmail.com .
  • Děkuji všem, kdo podporují naši farnost modlitbou, prací či finančně.
    Zaplať Pán Bůh všem.
  • Na bohoslužbách jakož i na ostatních farních aktivitách je třeba zachovávat
  • příslušná aktuálně platná protiepidemická opatření pro vnitřní prostory
  • Upozorňujeme na možnost přispívat finančně převodem na farní účty. Běžný účet: 381979389/0800,
    Transparentní účet: 5843453369/0800  na opravu kostela v Ořechu (http://www.farnostorech.cz/informace-a-fakta/kontakt). Děkujeme.

 

Liturgický kalendář:

Neděle 11.7. - 15. neděle v mezidobí, sv. Benedikta
Úterý 13.7. - sv. Jindřich
Čtvrtek 15.7. - sv. Bonaventura
Pátek 16.7. - Panna Maria Karmelská
Neděle 18. 7. - 16. neděle v mezidobí


Publikováno: 10. 7. 2021 Autor: Mariusz Kuźniar Sekce: Ohlášky